Members

Staff

Name Email
Professor Akinobu Shimizu simiz(at)cc.tuat.ac.jp
Secretary Kajiwara kajiwara(at)go.tuat.ac.jp

Collaborators

Department Name
Kindai University Mitsutaka Nemoto

Students

Grade Name
D1 Quynh Anh Nguyen
D1 Tianci Zhong
M2 Shuma Ogura
M2 Yuto Sato
M2 Gaku Sekiguchi
M2 Haruto Yamanaka
M2 Hirotaka Wakao
M1 Anna Iijima
M1 Ryoto Shiina
M1 Shun Takakura
M1 Riku Tonomura
M1 Ryotaro Yamamoto
B4 Akari Kadono
B4 Naoki Kubo
B4 Yui Sasaki
B4 Otoha Fujii
B4 Yuta Hiratsuka
B4 Kana Hirose