Tokyo University of Agriculture and Technology Biomolecular Engineering & Marine Biotechnology Lab.

MEMBERSTanaka & Arakaki Lab.

Staff

 • Tsuyoshi Tanaka
  Professor
  Room : Building 11 303
 • Atsushi Arakaki
  Professor
  Room : Building 11 304
 • Tadashi Matsunaga
  Distinguished Professor
  Room : Building 13 808
 • Reiko Sato
  Technical professional staff
  Room : Building 11 307
 • Satoshi Murata
  Project Assistant Professor
  Room : Building 11 307
 • Emi Okamoto
  Room : Building 11 307

Students

Doctoral course

 • Insaf Naser
 • Haruka Uno
 • Rein Yasui
 • one mature-age student

Master's course

 • Mana Iwamoto
 • Hyuga Kanno
 • Miho Kikuchi
 • Ryota Kumakubo
 • Marika Kobayashi
 • Sawa Suzuki
 • Hikaru Tago
 • Mai Nakamura
 • Chihiro Miura
 • Aisyah Siregar
 • Chen Xinlei
 • Rintaro Ueda
 • Mina Kumano
 • Takumi Someya
 • Haru Hukuda
 • Satoko Masaki
 • Akane Mizusawa
 • Tomoki Yamanaka
 • Yuka Yokoi

Undergraduate

 • Kaoruko Akasaka
 • Yuta Uzui
 • Rintaro Onda
 • Ryosuke Kawahara
 • Masakiyo Koide
 • Yoshiyuki Saito
 • Kento Sagawa
 • Keita Tadokoro
 • Rika Miyata
 • Mayu Murakami